Μαρία Μανδρέκα

Σπούδασα Ψυχολογία στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είμαι αδειούχος ψυχολόγος και μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων. Ειδικεύτηκα στη Συμβουλευτική (εκλεκτικό και συστημικό μοντέλο) και στην Εμψύχωση ατόμων και ομάδων.

Εκπαιδεύτηκα στη Συστημική Σκέψη και Ψυχοθεραπεία στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτηςτου Ανθρώπου, στη Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας (Ψ.Ν.Α.) καθώς και στοΕργαστήριο Διερεύνησης Ανθρωπίνων Σχέσεων.

Εκπαιδεύτηκα στο Εξελικτικό μοντέλο των Σχολών Γονέων της Μαρίας Χουρδάκη καιείμαι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Σχολών Γονέων. Για 3,5 χρόνια συνεργάστηκαως εκπαιδεύτρια Σχολών Γονέων που υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας καιτο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

Εργάστηκα σε ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα σε παιδιά ηλικίας 4-12 ετών που αφορούσαν την επεξεργασία του συναισθήματος του φόβου, στην Κοινωνική Υπηρεσίατου Άνω Λιοσίων και σήμερα ιδιωτεύω προσφέροντας συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική υποστήριξη σε άτομα, ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες.Εξακολουθώ να συντονίζω και Σχολές Γονέων, με θεματολογία που αφοράστη διαπαιδαγώγηση των παιδιών και τις οικογενειακές σχέσεις.

Επιστροφή